Kazimierzowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Rzecznik Praw Obywatelskich w Bydgoszczy

Rzecznik Praw Obywatelskich w Bydgoszczy

 Spotkanie w Kawiarni “Szpulka”

W kawiarni “SZPULKA”  w Miejskim Centrum Kultury  Rzecznik Praw Obywatelskich, Adam Bodnar, spotkał się z przedstawicielami organizacjacji  pozarządowych. Wśród zaproszonych gości znalazła się przewodnicząca RS KUTW, Bożena sałacińska.

Z Rzecznikiem Praw Obywatelskich rozmawiano o problemach związanych z respektowaniem praw obywatelskich w Polsce. Minister Adam Bodnar zauważył, że rocznie do instytucji Rzecznika wpływa 60 tysięcy spraw. W tym około tysiąc wnoszą mieszkańcy Bydgoszczy. Na zakończenie spotkania Minister Bodnar odniósł się do opublikowanego dzisiaj w Genewie raportu Komitetu Praw Człowieka ONZ z zaleceniami dla Polski.
Z Rzecznikiem Praw Obywatelskich miałam przyjemność spotkać się podczas II Sesji Obywatelskiego Parlamentu Seniorów w Warszawie. Zostałam obdarowana przez Adama Bodnara, ostatnio wydaną przez Biuro Rzecznika, publikacją na temat systemu wsparcia osób starszych w środowisku zamieszkaniawspomina Bożena Sałacińska.

{gallery}bodnar{/gallery}

 

Dodaj komentarz

Close Menu