Kazimierzowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Wybory na KUTW

Wybory na KUTW

 Dwuetapowe wybory

W październiku 2016 roku upłynęła kadencja Rady Słuchaczy, pracującej przez dwa lata w składzie: Bożena Sałacińska, Halina Idzikowska – Banasiak, Janina Lackner, Jadwiga Obrzeźgiewicz, Andrzej Zasada.
Ustępująca przewodnicząca podziękowała członkom Rady, za dwuletnią współpracę. OKreśliła ją jako ciepłą, serdeczną. Dlatego symbolicznie każdego członka Rady, obdarowała ciepłym kocem.

Na początku miesiąca słuchacze KUTW zgłosili kandydatów na przewodniczącą/przewodnicząccego Rady. Zaproponowano  cztery osoby: Renatę Repińską, Bożenę Sałacińską, Alinę Wiśniewską i Andrzeja Zasadę.
Przed przystąpieniem do wyborów, zgłoszeni kandydaci musieli wyrazić zgodę na kandydowanie. Spośród czterech kandydatów, trzy osoby zrezygnowały z zaszczytu kandydowania. Pozostała więc tylko jedna kandydatka – Bożena Sałacińska.

Zgodnie z regulaminem KUTW, głosowanie i tak musiało zostać przeprowadzone. Oddane głosy przeliczyła Komisja Skrótacyjna w składzie: prof. Bernard Mendlik i mgr Ewa Matuszak. Potem odczytano protokół wyborczy.
Zdecydowaną większością głosów wybrano ponownie na przewodniczącą, Bożenę Sałacińską. Były później gratulacje, kwiaty i życzenia dalszej owocnej pracy, ktore  złożyli:  przewodniczący Rady Naukowo – Programowej oraz cała społeczność KUTW.

W swoim wystąpieniu podziękowałam wyborcom za kolejne powierzenie mi obowiązków przewodniczącej Rady Słuchaczy. Zobowiązałam się, że będę pracowała tak efektywnie, jak w poprzednich dwóch kadencjach. Może nawet wspólnie z nową Radą trzeba będzie zwiększyć efektywność pracy w związku z tym, że w roku 2017 obchodzić będziemy 10-lecie KUTWwspomina radośnie Bożena Sałacińska.

{gallery}wybory_2016{/gallery}
Zdjęcia: Maciej Banasiak, Tomasz Czachorowski (EXB)

 

Dodaj komentarz

Close Menu