Bez parcia

 Słuchacze KUTW gwiazdami TVB

Słuchacze Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Bydgoszczy, często goszczą w programach Telewizji Polskiej. Pani redaktor Anna Trzcińska zaprosiła seniorów i młodzież szkolną  do wzięcia udziału w programie „Wspólny mianownik”. Zaproszenie przyjął również przewodniczący Bydgoskiej Rady Seniorów, Ireneusz Frelichowski.

– Chętnie przyjęłam zaproszenie do TVB. Jednym z powodów było to, że nigdy nie byłam w gmachu telewizji. Nadarzyła się więc okazja zobaczenia jak wygląda realizacja programu. Siedząc już na widowni, obserwowałam pracę kamerzystów, osób odpowiadających za przygotowanie widowni oraz zaproszonych gościmówi z zadowoleniem,  Ewa Woźniak.

Program dotyczył budżetów gmin. Dyskutowano o możliwościach ich oddłużenia poprzez szukanie alternatywnych źrodeł  ich finansowania. Z prykrością odebralam informacje, że największym obciążeniem finansowym dla samorządów jest oświata i pomoc społeczna relacjonuje Hanna Kaźmierczak.

Bożena Sałacińska, przewodnicząca Rady Słuchaczy KUTW była niedawno gościem programu „Rozmowa dnia”. Redaktor Anna Trzcińska ukierunkowała rozmowę na najważniejsze problemy ludzi z tzw. „pięknej dorosłości”.

Słuchacze KUTW w prgramie „Wspólny mianownik”
{gallery}wspolny_mianownik{/gallery}
Bożea Sałacińska, przewodnicząca Rady Słuchaczy KUTW w „Rozmowie dnia”
{gallery}rozmowa_dnia{/gallery}
Zdjęcia: Bożena Sałacińska, pracownicy TVB

 

Dodaj komentarz

Close Menu