Podziękowania

 Huczne imieniny krola

Ja, zdetronizowana już królowa, wspólnie z królem Kazimierzem Drozdem oraz JM Rektorem UKW, prof. Jackiem Wożnym serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym na 6 happening związany z „Imieninami króla Kazimierza Wielkiego”. Mimo siarczystego mrozu ponad dwustuosobowej grupie humory dopisywały, co widoczne jest na zdjęciach.

    Bardzo dziękuję Prezydentowi Miasta Rafałowi Bruskiemu za obecność na happeningu oraz objęcie imprezy patronatem honorowym oraz pomoc w jej organizacji. Do sukcesu przyczynił się również wiceprzewodniczący Rady Miasta, Lech Zagłoba – Zygler.
    Happening uświetnili swoimi brawurowymi występami: Grupa Rekonstrukcyjna „Zamek Bydgoski”, Zespół Tańca Dawnego „Kazimierki”, Zespół Wokalny „A-nutki”.
    Specjalne podziękowania ślemy do Prezesa Miejskich Zakładów Komunikacyjnych, który podstawił nieodpłatnie autobus, który służył artystom za przebieralnię i miejsce, w którym mogli się ogrzać.
    Bardzo dziękujemy I Brygadzie Logistycznej im. Króla Kazimierza Wielkiego, która jak zawsze wystawia wartę honorową. Pozostałe służby mundurowe reprezentowali: policja, straż miejska i  służba więzienna.

    Naszą imprezę, która już wpisała się w kalendarz imprez miejskich, uświetnili swoją obecnością, za co bardzo dziękujemy:poseł Paweł Skutecki, senator Andrzej Kobiak, wicemarszałek Zbigniew Ostrowski,  radni wojewódzcy i miejscy. Wśród nich Ireneusz Nitkiewicz, który jest zawsze ze słuchaczami KUTW. Była również jak zwykle życzliwa wszystkim seniorom, wiceprezydent Miasta , Anna Mackiewicz.

    Dziękujemy Prezesowi Eugeniuszowi Gołębiewskiemu za obecność oraz zaproszenie do Kowala na urodziny króla, które planowane jest jak zwykle na 1 maja w Kowalu.

    Ogromnie cieszyć może frekwencja mimo  mrozu. Mrozoodporni okazali się emeryci, renciści z Zdzisławem Tylickim na czele. Bardzo licznie reprezentowani byli słuchacze Uniwersytetów Trzeciego Wieku : UTW przy UTP i WSG, BUTW, MCK oraz KUTW.
    Byli przedstawiciele DDP z Honoratą Wilk. Nie zawiodła Bydgoska Rada Seniorów, z jego przewodniczącym Ireneuszem Frelichowskim. Była również młodzież, którą reprezentowali m.in. uczniowie IV LO im. Króla Kazimierza Wielkiego oraz Zespołu Szkół Elektronicznych oraz Zespołu Szkół Chemicznych.
                                                             Jeszcze raz Wszystkim uczestnikom i organizatorom serdecznie dziękuję
                                                                                                            Bożena Sałacińska

{gallery}6_imieniny_podziek{/gallery}
Zdjęcia: Miłosz i Radosław Sałacińscy

 

Dodaj komentarz

Close Menu