Czesne

Opłata za rok akademicki wynosi 100 zł i jest płatna w dwóch ratach:

  • I semestr – 50 zł  (do 30 września)
  • II semestr – 50 zł  (do 28 lutego)

Opłaty można wnieść w gotówce do kasy Uczelni lub bezgotówkowo na rachunek bankowy UKW:

                                                     Bank Zachodni WBK SA 13 Oddział w Bydgoszczy
                                                              nr 92 1500 1360 1213 6001 8602 0000
                                                                               z dopiskiem: KUTW

 

Kasa Uczelni:

budynek E przy ul. J. K. Chodkiewicza 30

Kasa UKW jest czynna w:
poniedziałek
 w godz 10:00-13:00
                     środa w godz 10:00-13:00
                     piątek 11:00-15:00

mgr Sylwia Ciotuszyńska – kasjerka     tel. 52 34 19 212