Profilaktyka warunkiem zdrowia

Debatowali w Ratuszu

Dnia 20.09.2018r odbyła się konferencja w bydgoskim Ratuszu na temat: „Profilaktyka warunkiem zdrowia, Bydgoszcz dla seniora”. Na konferencji, KUTW reprezentowali członkowie Rady Słuchaczy oraz słuchacze zainteresowani prezentowaną tematyką.

– Zebranych powitał przew. Bydgoskiej Rady Seniorów, Ireneusz Frelichowski. Wyraził poparcie dla działań Rady Miasta, w ramach projektu „Bydgoszcz dla seniora”. Na podkreślenie zasługują działania, które mają wpływ na skrócenie kolejek do lekarzy specjalistów oraz rozszerzenie profilaktyki medycznej. Przewodniczący zwrócił również uwagę na rozpowszechnienie Bydgoskiej Karty Seniora 60+. Zachęcił do sprawdzania listy zniżek na stronie www.bydgoszcz/seniorzy – relacjonuje Halina Idzikowska – Banasiak.

– Główną częścią konferencji były wykłady specjalistów z zakresu: urologii – lek.med. Piotr Słupski, technologii żywienia i dietetyki – mgr inż. Teresa Rynkiewicz, chirurgii i reumatologii – dr n.med. Krzysztof Radziszewski, psychiatrii – dr n.med. Ryszard Kujawski – mówi zadowolona z dobranej tematyki wykładowej – Janina Lackner.

– Celem wszystkich wykładów było zmobilizowanie seniorów do uczestniczenia w organizowanych bezpłatnie akcjach propagujących profilaktykę zdrowotną – uzupełnia Maciej Banasiak.

– Dietetyk-technolog żywienia omówiła najnowsze zasady diety i jej wpływ na zdrowie. Podkreśliła jak doniosłą korzyść wynosimy z regularnego picia wody i codziennej aktywności ruchowej..Podała zmiany w piramidzie pokarmowej prawidłowego żywienia. Przekazała także przepisy diety np. kolagenowej wpływającej na uzdrowienie stawów – dodaje Jadwiga Obrzeżgiewicz.

Wszystkie wykłady cieszyły się dużym zainteresowaniem. Uzupełniane były odpowiedziami na zadawane pytania przez obecnych na sali seniorów. Konferencję zakończył krótki występ przedszkolaków.