Nowa Rada Naukowo-Programowa KUTW

Nowy Przewodniczący Rady

Dnia 3 października 2018 r.odbyło się pierwsze posiedzenie nowej Rady Naukowo – Programowej KUTW, powołanej przez JM Rektora Jacka Woźnego. Prowadził je Prorektor, dr hab. Zbigniew Bukowski, prof. nadzwyczajny UKW.
Powołanie do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Baukowo – Programowej otrzymał dr Sławomir Łaniecki. Funkcję sekretarza Rady pełnić będzie, mgr Kamila Szatkowska. Administracją nadal zajmować się będzie pani Eleonora Fiedorowicz.

Z rąk prorektora powołanie na członków Rady otrzymali:
prof. dr hab.Roman Ossowski – Honorowy Przewodniczący
prof. dr hab. Andrzej Dyszak – Wydział Humanistyczny
dr hab. Artur Dzialuk, prof. nadzw. – Wydział Nauk Przyrodniczych
dr Mirosława Szark-Eckardt – Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki
dr hab. Andrzej Tarczyński, prof. nadzw. – Wydział Administracji i Nauk Społecznych
dr Iwona Mandrzejewska-Smól – Wydział Pedagogiki i Psychologii
mgr Jacek Szczepański – Wydział Edukacji Mmzycznej
dr Janusz Dorożyński – Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki

Podczas pierwszego posiedzenia omówiono harmonogram pracy, kalendarz spotkań oraz tematykę wykładową. Bożena Sałacińska, przewodnicząca Rady Słuchaczy, przedstawiła nowym członkom Rady bogatą, wielokierunkową działalność Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zwróciła również uwagę na nie rozwiązane systemowo sprawy związane z ubezpieczeniem wolontariuszy od odpowiedzialności cywilnej na wypadek zaistnienia nieprzewidzianego zdarzenia.

– Spotkanie z Radą Naukowo – Programową było owocne. Duże zaangażowanie nowych członków Rady pozwala domniemać, że Ich praca będzie wykraczała poza ramy przyjętych na siebie obowiązków – mówi zadowolona Bożena Sałacińska.

Napisz komentarz