Nic bez KUTW !

Bydgoska Rada Seniorów wspólnie z Urzędem Miasta Bydgoszczy była organizatorem III Forum Seniora, które odbyło się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bydgoszczy. Gościem honorowym był prezydent Miasta Bydgoszczy, Rafał Bruski.

Wśród prelegentów znaleźli się m.in. Bożena Sałacińska, która przedstawiła idee i zadania, które realizuje Obywatelski Parlament Seniorów. Renata Repińska omówiła tradycje i obrzędowość w animacji czasu wolnego seniorów w oparciu o działania realizowane na Kazimierzowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Elżbieta Rogowska zaprezentowała 18 obrazów „Kobieta w malarstwie”. Wśród publiczności największą grupę stanowili studenci – seniorzy KUTW !

– W Bydgoszczy mieszka ponad 90 tysięcy seniorów, i to dla właśnie dla nich przygotowujemy ofertę, która ma zachęcać do aktywnego uczestnictwa z w życiu kulturalnym miasta. To m. in. zniżki dla posiadaczy Kart Seniora, bogata oferta miejskich instytucji kulturalnych dla osób starszych. Aktywizacja społeczna to tylko jedno z działań podejmowanych przez ratusz na rzecz osób starszych – ważne jest dla nas zdrowie i bezpieczeństwo seniorów. Stąd nowe projekty i programy dedykowane osobom 60+, m. in. bransoletki życia, dzięki którym szybko można wezwać pomoc, koperty życia, program pomocy domowej „Złota Rączka”, czy darmowe szczepienia i badania – powiedział Prezydent Miasta, Rafał Bruski.

 

Napisz komentarz