Kazimierzowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Pozostaw po sobie ślad
fot. Bożena Sałacińska

Pozostaw po sobie ślad

„Pożyteczną jest rzeczą zebrać w jeden wieniec kwiaty zdań pięknych, które po różnych księgach jak po polu rozprószone były” – Kasjodar

Słuchacze Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Bydgoszczy mieli niezwykłą okazję spotkania się w roku ubiegłym z Jolantą Szwalbe. Wykład łodzianki, autorki bardzo inspirujących antologii cytatów, był tak interesujący, że studenci – seniorzy odczuwali potrzebę ponownego spotkania się w roku akademickim 2018/19.

Jolanta Szwalbe w 2008 roku otworzyła własne wydawnictwo im. Benjamina Franklina. Jego nakładem wydane zostały m.in.: „Myśl i działaj dla przyszłości”, „Wyrusz w drogę”, „Sekrety istnienia” , „Sto i więcej lat w aktywności” , „Pozostaw po sobie ślad”.

Spotkanie autorskie miało formę bardzo inspirującej prelekcji. Swoje zbiory, Joanna Szwalbe, kieruje do wszystkich. Szczególną jednak grupą docelową są osoby 50+. Do nich adresowane jest m.in. powiedzenie: „Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu”.

Pani Jolanta dużo cytuje z pamięci, opowiada również anegdotki i śmieszne historie z życia autorów cytatów. Zawsze wozi ze sobą książki, które oczywiście można nabyć po spotkaniu oraz otrzymać osobistą dedykację. Kupiłam jedną książkę na prezent dla przyjaciółki – mówi Janina Lackner.

8

Close Menu