Kazimierzowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

BRS zakończyła kadencję
fot. Bożena Sałacińska

BRS zakończyła kadencję

Dnia 15 listopada odbyło się posiedzenie podsumowujące działalność Bydgoskiej Rady Seniorów w kadencji 2015-2018. W jej skład wchodziła Bożena Sałacińska, przewodnicząca rady Słuchaczy Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bydgoszczy. Gratulacje i podziękowania na ręce działaczy Rady złożył prezydent Rafał Bruski.

– Kończąca się kadencja Bydgoskiej Rady Seniorów to doskonały moment do podsumowań efektywnego czasu naszej współpracy oraz docenienia roli, jaką odgrywa ona w życiu miasta – mówi prezydent Rafał Bruski. – Dostrzegam olbrzymi potencjał osób legitymujących się największym życiowym doświadczeniem i płynącą z niego mądrością. Rada działa w celu poprawy jakości życia oraz pobudzania aktywności obywatelskiej seniorów mieszkających na terenie miasta. Ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny – dodał prezydent.
Wszyscy członkowie rady otrzymali podziękowanie za zaangażowanie w pracę na rzecz bydgoskich seniorów.

Działalność Rady pięknie podsumował wiceprzewodniczący Rady Miasta. Lech Zagloba – Zygler, wręczył każdemu Rady list gratulacyjny.

Szesnastoosobowa Bydgoska Rada Seniora została powołana do życia uchwałą Rady Miasta w 2015 roku jako organ doradczy Prezydenta Bydgoszczy w sprawach dotyczących osób starszych.
Sprawozdanie z działalności Rady złożył jej przewodniczący, Ireneusz Frelichowski. Podziękował za zaangażowanie wszystkim członkom Rady. Minutą ciszy upamiętniono dwóch członków Rady, którzy zmarli w trakcie trwania kadencji.

Dodaj komentarz

Close Menu