Kazimierzowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Pisze, pisze i pozostawia ślad swojego istnienia

Pisze, pisze i pozostawia ślad swojego istnieniaKrystyna Cofta – Wysokińska, Doktor Nauk Wszelakich, należy do Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, od początku jego powstania. Przechodząc na emeryturę,zajęła się dokumentowaniem oraz popularyzowaniem wiedzy bydgoszczan na temat życia barkarzy oraz szerokim opisem pracy nieistniejącej już Żeglugi Bydgoskiej.

Krysia była pierwszym sekretarzem Rady Słuchaczy KUTW. Funkcję pełniła przez cztery lata. Ukończyła kurs dla przewodników rodzinnych.Uczestniczyła w szkoleniu fundreisingu w ramach projektu „Seniorzy w działaniu”. Śpiewała w Zespole Wokalnym „A – nutki”.

Była pracownikiem „Żeglugi Bydgoskiej”. Posiadając ogromną wiedzę na temat pracy ludzi na barkach, organizowała dla KUTW-owiczów ciekawe spotkania, podczas których opowiadała o trudnym, ale jakże ciekawym życiu ludzi „żyjących na wodzie”. Zapraszana jest nadal na spotkania z wodniakami. Prezentuje swoją wiedzę w Muzeum Kanału Bydgoskiego, na barce „Lemara”. Realizuje wykłady dla środowiska senioralnego.

 Krysia jest społecznym sekretarzem kwartalnika „Wodnik”. Zawsze dostarcza koleżankom i kolegom 100 egzemplarzy każdego numeru. Dzięki temu, możemy poczytać artykuły, które publikuje w nim nasza słuchaczka. „Barkowa”. Tak humorystycznie mówią o Niej przyjaciele.

Krysia ma publikacje książkowe oraz w Gazecie Senior. W książce pt.„Czterej pancerni i pies – śladami filmowej sagi w Bydgoszczy” zawarty jest Jej artykuł opisujący plan filmowy. W książce pt.„Żegluga Bydgoska – Rejs w przeszłość”, Krysia opisuje swoją pracę w firmie.

W wydanej na 70 lecie monografii III LO w Bydgoszczy jest obszerny artykuł naszej słuchaczki –„Wspomnienia absolwentów”. Mieszkańcy Osiedla Bartodzieje mogą poczytać w jubileuszowym wydaniu gazety SM „Zjednoczeni” wspomnienia Krysi z Jej pracy w klubie osiedlowym.

– Krysia Cofta –Wysokińska w swoich publikacjach pozostawia ślad swojej pracy, wspomina również życie bydgoszczan w latach minionych. Teraz nadszedł czas, aby opublikowała swoje przeżycia, radości i smutki będąc na KUTW przez 12 lat! Będę chciała być ich pierwszą  czytelniczką – mówi z dumą o koleżance, Bożena Sałacińska.

-Ogromną radością dla nas wszystkich jest to, że wśród nas jest tyle niezwykłych ludzi z pasją. W semestrze letnim planowane jest spotkanie z Krysią w Klubie„Casimirus”. Już teraz zapraszam na ciekawe spotkanie opisujące życie ludzi na barkach – uzupełnia Przewodnicząca Rady Słuchaczy.

Dodaj komentarz

Close Menu