Nowa Bydgoska Rada Seniorów

Bydgoska Rada Seniorów rozpoczęła nową 5-letnią kadencję. Przewodniczącą została p. Maria Gałęska – prezeska fordońskiego klubu „Marzenie 50+”. Funkcję zastępcy przewodniczącej pełnić będzie Danuta Rybarczyk z Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów. Sekretarzem przez drugą kadencję będzie Felicja Tykwińska ze Koła Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Najliczniej w Radzie reprezentowane jest środowisko uniwersytetów trzeciego wieku. W skład Rady weszli: Kordian Kaniecki z Kujawskiego UTW, Cezary Kościelak z U3W działającego przy WSG, Grażyna Lewandowska z Uniwersytetu Każdego Wieku z WSB, Bożena Sałacińska z Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bydgoszczy.
W skład rady weszło również 4 radnych oraz 3 osoby pracujące zawodowo, wyznaczone przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

Skład Bydgoskiej Rady Seniorów pozwala domniemać, że ich praca będzie efektywna, służąca 90-cio tysięcznej grupie bydgoskich seniorów – mówi entuzjastycznie Felicja Tykwińska.
Napisz komentarz