Kazimierzowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Słuchacze KUTW ponownie brali udział w programie TVB
Fot.Bożena Sałacińska

Słuchacze KUTW ponownie brali udział w programie TVB

Telewizja Polska Oddział w Bydgoszczy zaprosiła przedstawicieli Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bydgoszczy, do wzięcia udziału w programie na żywo pt. „Wspólny mianownik”. Uczestniczyły w nim: Bożena Lefelbajn, Bożena Sałacińska i Helena Wyrzykowska.

Prowadzący, Bogumił Radajewski postawił gościom pytanie: Czy Kujawy i Pomorze wykorzystują swój potencjał? Zaproszeni goście dyskutowali o mocnych i słabych stronach regionu, a także o programie pilotażowym przygotowywanym przez samorząd województwa, w którym udział weźmie 21 gmin.

Bożena Sałacińska w swoim wystąpieniu powiedziała, że opracowując jakąkolwiek strategię dla regionu, trzeba przygotować fachowców do realizacji programu. Z tym mamy problemy w regionie i w Polsce, z uwagi na to, że zostały zlikwidowane szkoły zawodowe. Nie mamy po prostu wykształconych fachowców, którzy mogliby te projekty realizować – relacjonuje wystąpienie koleżanki, Helena Wyrzykowska.

Dodaj komentarz

Close Menu