XII urodziny KUTW

W Auli „Copernicanum” Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy uczczono 12. urodziny Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Swoją obecnością wydarzenie uświetnili : senator Andrzej KOBIAK, radny Urzędu Marszałkowskiego Roman JASIAKIEWICZ, oraz dwaj wiceprzewodniczący Rady Miasta: Lech Zagłoba – Zygler i Ireneusz Nitkiewicz. Środowisko senioralne reprezentowali: Ireneusz Frelichowski – prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Seniorów i Maria Gałęska – przewodnicząca Bydgoskiej Rady Seniorów. Byli przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb mundurowych. Nad całością czuwał JM Rektor prof. Jacek Woźny.

Wejście króla Kazimierza wraz z czterema żonami i tancerkami rozpoczęło niezwykłe historyczne wydarzenie. Następnie pięknie zaprezentował się w tańcach z epoki , Zespół Tańca Dawnego „Kazimierki”, kierowany przez Martę Nowaczyk.
Podczas urodzin KUTW wyróżnieni zostali najstarsi słuchacze : Urszula Machnowska, Jadwiga Piechotowska i Mieczysław Komosiński. Skórzane aktówki i kwiaty ufundował „najstarszym” prezes KWK Construkcion , Waldemar Kapczyński.
Ośmiu słuchaczy, którzy w tym roku mają udokumentowany dziesięcioletni staż, otrzymali tytuły „Doktora Nauk Wszelakich”. Doktoraty wręczył ambitnym studentom – seniorom prof. Roman Ossowski, pierwszy przewodniczący Rady Naukowo – Programowej KUTW.
Prestiżową nagrodą „OSOBOWOŚĆ KUTW, nagrodzone zostały: Krystyna Cofta – Wysokińska oraz Helena Wyrzykowska. Ich aktywność wpływa w istotny sposób na promocję uniwersytetu w Bydgoszczy, regionie, a nawet poza granicami kraju.
W uznaniu za pomoc w finansowaniu działalności Kazimierzowskiego Uniwersytetu nagrodzono dwóch bydgoskich przedsiębiorców. Zaszczytny tytuł „PRZYJACIEL KUTW” otrzymali: Waldemar Kapczyński, prezes KWK „Construkcion” oraz Wiesław Pacholski, prezes Vau Pe.
Tytuł „Przyjaciel KUTW” przyznano również nieobecnemu Eugeniuszowi Gołembiewskiemu, prezesowi Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego. Statuetka wręczona zostanie laureatowi w Kowalu, podczas obchodzonych w tym mieście – urodzin króla.

Uroczystość uświetniły występy grup artystycznych działających na uniwersytecie. Zaprezentowały się zespoły wokalne „A-nutki” i „Okazjonalni” oraz solistki: Krystyna Lepak, Grażyna Jabłońska, Ewa Zasada. Piękną interpretacją wierszy popisały się Lila Kazubowska i Helena Wyrzykowska.

W podsumowaniu uroczystości senator Andrzej Kobiak oraz prof. Roman Ossowski podkreślili wysoki poziom artystyczny seniorów. Bożena Sałacińska podziękowała wszystkim grupom artystycznym za piękną działalność i permanentny rozwój artystyczny. Zwróciła uwagę na towarzyszącą uroczystości wystawę malarstwa i rękodzieła artystycznego. Na koniec wszyscy razem zaśpiewali „Sto lat”.
Smacznym zakończeniem był poczęstunek przygotowany przez senatora, Andrzeja Kobiaka.

DOKTOR NAUK WSZELAKICH:
     1. BONK Barbara
     2. GRYGORCZYK Bogumiła
     3. KOWALSKA Halina
     4. KUŚ Anna
     5. OBRZEŻGIEWICZ Jadwiga
     6. OGRODNIK Krystyna
     7. KĘSICKA Grażyna .
     8. RZĘSKA Stefania

B. OSOBOWOŚĆ KUTW :
    1. Helena WYRZYKOWSKA
    2. Krystyna COFTA – WYSOKIŃSKA.

C. PRZYJACIEL KUTW:
     1. Waldemar Kapczyński
2. Pacholski Wiesław
3. Eugeniusz Gołembiewski

D. Najstarsze osoby:
     1. MACHNOWSKA Urszula
     2. PIECHOTOWSKA Jadwiga
     3. KOMOSIŃSKI Mieczysław

Tags

Napisz komentarz