Kazimierzowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Nagrodę „Przyjaciel KUTW” otrzymał burmistrz Kowala, Eugeniusz Gołembiewski

Nagrodę „Przyjaciel KUTW” otrzymał burmistrz Kowala, Eugeniusz Gołembiewski

Kapituła Nagrody „Przyjaciel KUTW” zadecydowała o przyznaniu tego zaszczytnego tytułu Eugeniuszowi GOŁEMBIEWSKIEMU, burmistrzowi królewskiego miasta Kowala. Laureat pełni również funkcję Prezesa Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego.
Statuetkę „PRZYJACIEL KUTW” wręczyła burmistrzowi Bożena Sałacińska, przewodnicząca Kapituły i Rady Słuchaczy Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bydgoszczy. Świadkami tego uroczystego momentu byli mieszkańcy królewskiego miasta KOWAL, biorący udział w Jarmarku Kazimierowskim. Głównym organizatorem tej cyklicznej imprezy jest LAUREAT nagrody.
Słuchacze Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bydgoszczy od kilku lat są członkami Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego. Systematycznie współpracują z Eugeniuszem Gołembiewskim, Prezesem SKKW. Wspólne działania mają na celu upamiętnienie działalności Króla Kazimierza III Wielkiego oraz jego wkładu w lokowanie i budowie miast.
Wcześniej tytułami  „PRZYJACIEL KUTW” wyróżniono: Eurodeputowanego, dr Janusza ZEMKE, przedsiębiorców: Waldemara CIUPAKA, Waldemara KAPCZYŃSKIEGO, Radosława MICHALSKIEGO oraz Wiesława PACHOLSKIEGO.

Dodaj komentarz

Close Menu