Luwr czeka

Sekcja malarska KUTW kierowana przez Elżbietę Łukomską, zaprezentowała swoje obrazy w sali klubowej. Obecna wystawa w nazwie zawiera pytanie: „Co im w duszy gra ?”
Swoje prace prezentują tym razem tylko trzy malarki: Grażyna Anioł, Barbara Kliś, Teresa Wiśniewska.
Obrazy są śliczne, niepowtarzalne, malowane różnymi technikami. Pierwszą grupą, która miała okazję obejrzeć obrazy byli poeci. Jesteśmy zafascynowani. Często padały pytania, czy jest możliwość ich zakupu. Sama kupiłabym jedną pracę – opowiada Janina Lackner.
Jestem pełna podziwu dla talentów naszych koleżanek. Nie przesadzę, jak powiem, że warte są paryskiego  LUWRU – mówi z przekonaniem Bożena Sałacińska.

                                                

Tags