O seniorach w Bibliotece UKW
wtorek, 17, grudzień 2013 23:10 Bożena Sałacińska

 

 

 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy był organizatorem konferencji pt. "WIELOWYMIAROWOŚĆ AKTYWNOŚCI CZŁOWIEKA STARSZEGO". Miejscem spotkania przedstawicieli bydgoskich UTW była nowa Biblioteka Główna UKW.

Po uroczystym  otwarciu konferencji „Opinie seniorów o oferowanej im aktywności przedstawiła prof. dr hab. Maria Kuchcińska, Prodziekan Wydziału Pedagogicznego KPSW w Bydgoszczy. Profesor Zygmunt Wiatrowski, Dyrektor Instytutu Pedagogiki WSHE we Włocławku wygłosił wykład na temat „Potrzeba i szansa aktywnego życia i bycia w wieku senioralnym”.
- Z dużym  zainteresowaniem wysłuchałam wykładu prof. Janusza Trempała, Dyrektora Instytutu Psychologii UKW na temat  „Ageizm,  a funkcjonowanie i rozwój ludzi starzejących się” - relacjonuje Halinka Kowalska.

- Prawo jako środek wzmacniania podmiotowości i aktywności osób starszych w rodzinie i w społeczeństwie przedstawiła mec. Beata Rataj, Dyrektor Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Toruniu - mówi Halinka Idzikowska – Banasiak.

- Mnie najbardziej podobał się wykład na temat  „Coaching emerytalny – perspektywa podejmowania dalszej aktywności”: Ten niezwykle ciekawy problem przedstawił mgr Łukasz Brzeziński z Instytutu Pedagogiki UKW w Bydgoszczy - dodaje Jadzia Obrzeźgiewicz.

Na konferencji KUTW reprezentowało 12 słuchaczy. Obecny był również prof. Bernard Mendlik i mgr Ewa Matuszak.
Zdjęcia wykonał Maciej Banasiak.


 

Dodaj komentarz