Pytania chwilowo bez odpowiedzi
piątek, 20, październik 2017 15:11 Bożena Sałacińska

 W ratuszu o zdrowiu seniorów

W sali sesyjnej bydgoskiego ratusza odbyła się konferencja pt. „Ochrona zdrowia i profilaktyka w świetle obowiązujących przepisów”. Zorganizowana była przez Bydgoską Radę Seniorów. Uczestniczyli w niej seniorzy z Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Klubów Seniora i kół Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Kazimierzowski Uniwersytet Trzeciego Wieku reprezetowali: Lidia Pielarska, Bożena Sałacińska i Andrzej Zasada.

Seniorzy nie mają wielu przywilejów: czekają na bezpłatne leki, leczenie sanatoryjne, rehabilitację, możliwości skorzystania z programów profilaktycznych. Tematyka konferencji zbieżna była więc z oczekiwaniem seniorów, który skarżyli się na wiele rzeczy w ankiecie, którą przeprowadziła Bydgoska Rada Seniorów.

- Szczególnie dotyczy to seniorów, którzy korzystają często z usług nocnych i popołudniowychmówi Ireneusz Frelichowski, przewodniczący Bydgoskiej Rady Seniorów. „Jakie główne problemy zauważacie?” – pytamy. - Jest sprawa odległości, które obsługują; słyszy się, że niektórzy narzekają, że muszą dojechać z Wyżyn na ul. Królowej Jadwigi do przychodni. To są jednak rzeczy trudne dla seniora - wyjaśnia Ireneusz Frelichowski.

- Ja myślę, że podstawową sytuacją wieku senioralnego jest zachowanie jakości życia – to, co mówimy na zachodzie „quality of life". A ta jakość życia to jest sprawność fizyczna i sprawność umysłowa, to jest możliwość wykorzystania tych zdobyczy, które są obecnie do wykorzystania - tłumaczy dr Zbigniew Pawłowicz, poseł Platformy Obywatelskiej.

Po wystąpieniach przedstawicieli Oddziału Zdrowia Publicznego UW, Dyrektora Biura Zdrowia i Polityki Społecznej , rzecznika prasowego Kujawsko - Pomorskiego Oddziału NFZ, nastąpił czas na zadawanie pytań przez uczestników konferencji.
Pytano o możliwości skrócenia czasu oczekowania na sanatorium, łatwiejszego dostępu do specjalisty. Były pytania dotyczące zwiększenia liczby lekarzy geriatrów, łóżek w szpitalach dla seniorów.

Na zadane pytania odpowiedzą ich adresaci w formie pisemnej. Po uzyskaniu odpowiedzi,  Bydgoska Rada Seniorów, poinformuje  bydgoskich seniorów.


Zdjęcia: Bożena Sałacińska

 

Dodaj komentarz