Decyzje Kapituły - "Osobowość KUTW"
poniedziałek, 15, styczeń 2018 23:33 Bożena Sałacińska

Dnia  15 stycznia 2018 roku powołana została Kapituła "Osobowość KUTW". W jej skład wchodzą ubiegłoroczni laureaci nagrody: Halina Idzikowska - Banasiak, Mieczysława Knitter,  Elżbieta Łukomska, Renata Repińska, Elżbieta Rogowska, Bożena Sałacińska. W pracach Kapituły będzie brała udział również Agnieszka Lewandowska, sekretarz Rady Naukowo - Programowej KUTW.

Każego roku jeden przedstawiciel naszej społeczności zostanie wyróżniony za pracę na rzecz KUTW oraz środowiska lokalnego. Kandydat winien mieć staż minimum piecioletni.

Do dnia 21 lutego można zgłaszać kandydatury do nagrody. Osoby lub grupy zgłaszające koleżankę/kolegę winny napisać uzasadnienie swojej decyzji  ( wyróżniająca postawa, sukcesy, prezentacje - wystawy, konkursy, nagrody ).
Zgłoszenia przyjmować będzie Halinka Idzikowska - Banasiak.

Dnia 26 lutego o godz. 12-oo zbierze się kapituła i w głosowaniu jawnym podejmie decyzję. Nagroda zostanie wręczona podczas uroczystości związanych z 11 rocznicą istnienia KUTW.

Kapituła podjęła również decyzję o tym, że nagradzać będziemy również sponsorów, życzliwe nam osoby, nagrodą "Przyjaciel KUTW".

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dnia 15 stycznia o godz. 12-oo w naszej sali, odbędzie się zebrabie wszystkich laureatów nagrody "Osobowość KUTW".
Celem spotkania jest powołanie kapituły, która będzie nominowała do nagrody kolejne, wyróżniające się osoby.
Bożena
Dla przypomnienia:

"Po raz pierwszy na dziesięciolecie przyznano dziesięciu  wyróżniającym się słuchaczom  tytuł  "Osobowość KUTW".
Otrzymali je: pierwsza i druga przewodnicząca Rady Słuchaczy: Renata Repińska i Bożena Sałaciska. Wyróżniono również utytułowanych malarzy: Elżbieta Łukomska, Zbigniew Wypijewski. Zaszczytny tytuł otrzymali także: Elżbieta Rogowska, Anna Kuś, Mieczysława Knitter, Halina Idzikowska - Banasiak, Małgorzata Jarocińska i najstarsza, wcześniej bardzo aktywna słuchaczka, Teresa Repińska".

Komentarze   

 
0 #1 Mirosława Anioł 2018-01-11 12:09
Wszystkim wyróżniającym się słuchaczom, którzy otrzymali nagrody "Osobowość KUTW" serdecznie gratuluję.
Cytować
 

Dodaj komentarz