Powstała Kujawsko-Pomorska Delegatura OPS
czwartek, 01, grudzień 2016 21:33 Bożena Sałacińska

 W Urzędzie Miasta Bydgoszczy ukonstytuowała się regionalna struktura OPS. Wybrano 4 członków Prezydium Kujawsko - Pomorskiej Delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.

Dnia 1 grudnia 2016 odbyło się w bydgoskim Ratuszu zebranie inicjujące powstanie regionalnej struktury OPS.  Inicjatorką spotkania była członek  prezydium Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, Bożena Sałacińska. Współorganizatorem zaś -   Bydgoska Rada Seniorów, gospodarzem - Urząd Miasta Bydgoszczy.

Na wstępie gości powitała w imieniu władz miasta, wiceprezydent Iwona Waszkiewicz.  W swoim wystąpieniu podkreśliła fakt dobrej współpracy  władz Bydgoszczy z seniorami.  Następnie głos zabrała Krystyna Lewkowicz z Warszawy, przewodnicząca OPS, która zapoznała zebranych z planami działalności OPS w obecnej kadencji.

Po wyborach, ukonstytuowało się Prezydium K-P Delegatury OPS. Przewodniczącą została Bożena Sałacińska, zastępcą - Jerzy Nowacki z Włocławka. Członkami Prezydium są: Zdzisław Tylicki i Cezary Kościelak z Bydgoszczy.                                                                     
- Nowo wybranym władzom gratuluję i życzę owocnej pracy i współpracy w strukturach regionalnych i ogólnopolskich -   powiedziała,  Krystyna Lewkowicz.

Posiedzenia K-P Delegatury OPS  odbywać się będą co najmniej raz na kwartał, zawsze w innym mieście naszego regionu.
Kolejne spotkanie  odbędzie w Toruniu w lutym  2017r. Poświęcone ono będzie  programowi pracy i diagnozie najważniejszych problemów senioralnych. Tam też wybrany zostanie trzeci członek Prezydium, reprezentujący Toruń!


Zdjęcia: Bożena Sałacińska, Kinga Ryterska, Przemysław Biegański

 

Komentarze   

 
0 #6 Tadeusz Wiewiorski 2016-12-05 16:39
Aktywny Senior Wielgie.
Cytować
 
 
-1 #5 BożenaS. 2016-12-02 18:33
Wybranemu Prezydium i sobie samej życzę wspaniałej pracy na rzecz seniorów z regionu Kujaw i Pomorza. Mam nadzieję, że da ona oczekiwane rezultaty oraz nam samym da wiele radości z czynienia dobra.
Cytować
 
 
-1 #4 BożenaS. 2016-12-02 18:28
Osobne podziękowania ślę pani Dorocie Glaza i panu Przemysławowi Biegańskiemu oraz wszystkim pracownikom UM, za wspaniałą organizację tego niecodziennego spotkania w naszym, pięknym Ratuszu.
Cytować
 
 
0 #3 BożenaS. 2016-12-02 18:25
Pani Prezydent Iwonie Waszkiwicz, dziękuję za uroczyste otwarcie Zebrania inicjującego powstanie w Bydgoszczy Delegatury OPS. Na długo w pamięci pozostaną ciepłe słowa Pani Prezydent adresowane nie tylko do zebranych, ale wszystkich seniorów w regionie.
Cytować
 
 
0 #2 BożenaS. 2016-12-02 18:20
Bardzo serdecznie dziękuję Krysi Lewkowicz, przewodniczącej OPS za uświetnienie naszego spotkania oraz merytoryczne wsparcie.
Cytować
 
 
-1 #1 BożenaS. 2016-12-02 18:11
Bardzo serdecznie dziękuję Delegatom OPS za udział w spotkaniu inicjującym powstanie Delegatury OPS. Dziękuję Wam również za zaufanie, jakim mnie obdarzyliście, powierzając mi funkcję przewodniczącej K-P Delegatury.
Cytować
 

Dodaj komentarz