Kazimierzowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

W Pałacu i w Copernicanum

W Pałacu i w Copernicanum

Przez osiem miesięcy grupa 24 studentów – seniorów wraz z 12 studentami – wolontariuszami będą uczyć się fundraisingu czyli sztuki zdobywania funduszy na własne przedsięwzięcia.

Szkolenie rozpisane jest na trzy etapy. W pierwszym – seniorzy będą opanowywać podstawowe umiejętności komputerowe.Drugi etap to zajęcia z psychologiem. Mają one na celu wyzwolić u uczestników kursu indywidualną aktywność, zdolności przywódcze, innowacyjność i umiejętność działania w grupie.Trzecim krokiem będzie szkolenie fundraisingowe , czyli nauka nowoczesnych metod prowadzenia kampanii społecznych i zdobywania funduszy na cele charytatywne.
Ukoronowaniem wszystkich etapów nauki będzie przeprowadzenie własnej kampanii i zdobycie funduszy na wybrany cel, informuje szef Fundacji dla UKW Bogusław, Bogdan Kunach.

Jestem bardzo zadowolona z tego, że biorę udział w szkoleniu, które przedstawia nowoczesne techniki pracy, myślenia, zdobywania środków. Myliłam się tylko co do tego, że będzie to kurs na pełnym luzie. A tu nic! W Ostromecku, gdzie odbyło się wyjazdowe szkolenie, trzeba było wytężyć umysł na siedem- osiem godzin relacjonuje zadowolona kursantka Kasia Giżyńska.

Realizowany projekt jest bardzo ciekawy nie tylko dla ścisłej grupy, biorącej udział w szkoleniu. Co drugi tydzień w środę o godz. 16-00 są wykłady otwarte. Skorzystać z nich mogą wszyscy zaineresowani słuchacze KUTW. Wykład inaugurujący projekt rozpoczął prof. Roman Ossowski. Kolejny przedstawił Andrzej Smoliński ze Stowarzyszenia Liderów Fundraiserów w Szczecinie. Najbliższy wykład odbędzie się 12 grudnia 2012 r. Beata Tokarz – Kamińska z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę ” z Warszawy przedstawi temat: “Pobudzanie aktywności seniorów dzięki funduszom europejskim”.

Bardzo cieszę się z tego, że tak duża grupa osób bierze udział w szkoleniu. Ich wiedza i umiejętności zdobyte na profesjonalnym kursie fundraisingu będą wspomagały nasze działaniamówi nowa przewodnicząca Zarządu, Barbara Wojciechowska.

{gallery}fundraising{/gallery}

Dodaj komentarz

Close Menu