Pierwsza Dama z dziećmi i seniorami

Pierwsza Dama, Anna Komorowska w Toruniu odwiedziła Szpital Dziecięcy i spotkała się z seniorami Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W Bydgoszczy poznała Centrum Onkologii. Uczestniczyła w uroczystości nadania mężowi, Bronisławowi Komorowskiemu tytułu doktora honoris causa nadanego przez nasz Uniwersytet.
Małżonka Prezydenta odwiedziła Szpital Dziecięcy w Toruniu. Obejrzała  gabinety zabiegowe i pokoje adaptacyjne. Pierwsza Dama zapoznała się  również ze szczegółami realizowanego w regionie „medycznego pakietu stulecia”. Na zakończenie wizyty żona prezydenta przeczytała najmłodszym pacjentom fragment  „Przygód Kubusia Puchatka”. Wychodząc ze szpitala Anna Komorowska podkreśliła,  że ważniejsze od inwestycji w sprzęt i budynki, są inwestycje w ludzi.
Następnym punktem programu było spotkanie z reprezentacją studentów-seniorów z Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 
-Toruński Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał w 1988 roku w wyniku porozumienia zawartego przez Wojewódzki Zespół Pomocy Społecznej z  Uniwersytetem Mikołaja Kopernika. Początkowo w zajęciach uczestniczyło 60 osób. Po 25 latach działalności liczba słuchaczy zwiększyła się do 1.200. Toruński Uniwersytet Trzeciego Wieku jest stowarzyszeniem samodzielnym, dobrowolnym, posiadającym osobowość prawną. Cele i zasady jego funkcjonowania określa Statut. Uniwersytet działa pod patronatem naukowym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – poinformował Pierwsza Damę opiekun z ramienia uczelni, dr hab. Krzysztof Piątek prof. UMK, Kierownik Zakładu Polityki Społecznej w Instytucie Socjologii.
Annie Komorowskiej bardzo podobały się  prace wykonane przez członków TUTW. Ze szczególnym zainteresowaniem Pierwsza Dama obejrzała wystawę obrazów namalowanych przez studentów- seniorów.
Przedstawiciele UTW podziękowali Pierwszej Damie za objęcie przez nią honorowym patronatem ruchu senioralnego w Polsce. Zaowocowało to zwiększeniem  zainteresowania problemami emerytów i rencistów przez urzędy centralne i lokalne samorządy.

{gallery}komorowska{/gallery}

Napisz komentarz