Kazimierzowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Mnemotechniki – trening pamięci

Mnemotechniki – trening pamięci

Mnemotechniki (gr. mneme – pamięć) – to ogólna nazwa sposobów ułatwiających zapamiętanie, przechowywanie i przypominanie sobie informacji. Do sposobów mnemonicznych należy np. kategoryzacja elementów, czyli uporządkowanie i grupowanie ich według pewnych zasad: podobieństwa znaczeniowego czy formalnego, skojarzenia ich z innymi elementami, ułożonymi rytmiczne lub mającymi formę logiczną czy żartobliwą. Dzięki temu można łatwo zapamiętać poprzez stosowanie skrótów werbalnych czy zewnętrznych analogii oraz układu wierszowego. Dzięki mnemotechnikom można znacznie zwiększyć zakres i trwałość pamięci. Za twórcę mnemoniki uchodzi Symonides z Keos, który jako pierwszy stosował tzw. pałac pamięci. Jednym z najsłynniejszych mnemonistów był żyjący na przełomie XIX i XX wieku rosyjski dziennikarz, Salomon Szereszewski.

Zaproponowałam słuchaczom kurs szybkiego uczenia się i zapamiętywania. Liczba osób, które  zgłosiły się , przeszła moje oczekiwania. Na pierwsze zajęcia przyszło prawie 50 osób. W takiej grupie nie sposób prowadzić treningu pamięci, który wymaga koncentracji, ciszy, częstego kontaktu prowadzącego ze słuchaczem. Podzieliłam więc seniorów na dwie grupy, a powinny być trzy!  Zajęcia polegać będą na poznawaniu różnych technik zapamiętywania w cyklach po pięć zajęć. Po każdym cyklu, chętni będą mogli kontynuować zajęcia lub je przerwać na dowolnym poziomie. Na pierwszych zajęciach uczestnicy kursu zapamiętali nazwy państw europejskich pod względem ich wielkości. Fenomen mnemotechnik polega na tym, że prowadzący zajęcia, podaje informację do zapamiętania tylko razmówi prowadząca zajęcia, Bożena Sałacińska.

Nie wiedziałam, że jestem taka zdolna. Potrafię wymienić wszystkie państwa europejskie po kolei, od końca do początku  i na wyrywki. Np. wiem, że siódmym państwem europejskim pod względem powierzchni jest Finlandiachwali się Grażynka Kęsicka.

{gallery}mnemotechniki{/gallery}

 

Close Menu