images_gala_sejm
Uniwersytety Trzeciego Wieku wobec wyzwań polityki senioralnej

 W Sali Kolumnowej  Sejmu RP odbyła się II Ogólnopolska Konferencja  poświęcona polityce senioralnej na  lata 2014-2020. Wzięło  w niej udział 17  przedstawicieli reprezentujących bydgoskie  Uniwersytety Trzeciego Wieku – Kazimierzowski UTW (13 osób), Bydgoski UTW (1),  U3W przy WSG (1) oraz UTW przy UTP (2).  Był również przewodniczący Bydgoskiej  Rady  Seniorów – Ireneusz Frelichowski.