images_alosza
Awdiejew, Dętkoś i ……….

 

 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego obchodził swoje święto. Podczas uroczystości wręczono medale Casimirus Magnus prof. Aloszy Awdiejewowi i Pawłowi Łysakowi. za Uroczystościom towarzyszyły dwie wystawy czasowe.

images_profesor
Zwyczajny, a nie Prima Aprilisowy, Profesor

 

 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył we wtorek, dnia 1 kwietnia 2014 roku, akty nominacyjne 35 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Wśród nominowanych znalazł się Bernard MENDLIK – profesor sztuk muzycznych, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.