images_sejm_komisja
Rada na urlopie, Komisja pracuje

 

 W strukturach Ministerstw Pracy i Polityki Społecznej działa Rada d/s Polityki Senioralnej, która w lipcu zakończyła pracę przed wakacjami. Działająca od 9 maja br.Sejmowa Komisja Polityki Senioralnej, nie przerywa swojej letniej aktywności.