W ministerstwie debatowali o zdrowiu seniorów

Konferencja odbyła się 17 września br.  w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Tematem spotkania było omówienie  „Strategii rozwoju usług opieki długoterminowej nad osobami starszymi”.  Projekt jest  finansowany ze środków Uni Europejskiej. W  jego kolejnych fazach zostanie utworzona platforma internetowa. Ułatwi to wymianę doświadczeń pomiędzy pracodawcami i pracownikami w sektorze usług medyczno opiekuńczych.

W dyskusji wzięli udział eksperci z dziedziny usług medycznych, ratownictwa, fizjoterapii, usług opieki dla osób starszych, geriatrii, gerontologii, organizacji pozarządowych działających na rzecz osób starszych. Debatowano o wyzwaniach związanych z rozwojem  usług opiekuńczych  i medycznych dla osób starszych.
Otwierając konferencję Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział – Zarówno ja, jak i minister zdrowia jesteśmy lekarzami. Dlatego doskonale wiemy jak ważna jest opieka medyczna osób starszych. Dotyczy to zarówno opieki w ośrodkach medycznych, ale także w domu. Obaj ministrowie zgodnie stwierdzili, że działania Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Zdrowia powinny się przenikać, bo wzajemnie na siebie wpływają.

Uczestnicy dyskusji  panelowych podkreślali znaczenie rosnącego zapotrzebowania na usługi opiekuńcze jako szansy na rozwój rynku pracy czego oczekują potencjalni pracodawcy i pracownicy. – Ministrowi Zdrowia zależy na zwiększaniu zatrudnienia w służbach medycznych. Minister Pracy chce zatrzymać  w kraju  emigrujących na Zachód opiekunów medycznych. Dlatego też tylko wspólnymi siłami możemy zmienić obecną sytuację na rynku usług medycznychpowiedział na zakończenie konferencji  Bartosz Arłukowicz, minister zdrowia.

W konferencji brali udział przedstawiciele ministerswa zdrowia Szwecji i Niemiec. Niezależnie od kraju, w którym mieszkamy, wszyscy jednomyslnie stwierdzili, że problem opieki nad starzejącymi się europejczykami narasta – wspomina uczestniczka międzynarodowego spotkania, Bożena Sałacińska.

{gallery}ministrowie{/gallery}


 

Napisz komentarz