ZOOM na Rady Seniorów

„Zoom na Rady Seniorów. Diagnoza i wyzwania” to tytuł konferencji zorganizowanej przez sejmową komisję polityki senioralnej oraz Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”. Patronat nad „Zoom na rady seniorów” objęli: Rzecznik Praw Obywatelskich, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Związek Miast Polskich. Środowisko bydgoskie reprezentowała sześcioosobowa Bydgoska Rada Seniorów z przewodniczącym Ireneuszem Frelichowskim na czele.  Z Uniwersytetu Trzeciego Wieku byla przedstawicielka UTW przy WSG  oraz Bożena Sałacińska z KUTW.

Rady seniorów zyskały umocowanie prawne w 2013 r. wraz z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, która zachęca do ich powoływania, promowania solidarności międzypokoleniowej oraz tworzenia warunków do aktywności obywatelskiej osób starszych. Do dyskusji zaproszono ponad 400 członków rad seniorów z całej Polski, samorządowców, parlamentarzystów, ekspertów oraz członków Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz organizacji seniorskich.

Wprowadzenie do dyskusji wygłosiła Beata Tokarz-Kamińska, członkini Zarządu Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”. Spotkanie odbyło się dniu 16 lutego br. w Sali Kolumnowej Sejmu RP. Radzono co zrobić, by dać osobom starszym poczucie wpływu na otoczenie. W panelach dyskutowano w jaki sposób wzmocnić ich dialog z lokalnymi władzami. Szukano sposobów jak zachęcić samorządy do działań na rzecz dialogu międzypokoleniowego.

Zadaniem Rady Seniorów jest prze wszystkim aktywizowanie osób starszych. Funkcjonują ich obecnie w Polsce na blisko 2,5 tys. gmin niecała setka. Takie dane uzyskano w ramach projektu „zoom na rady seniorów”. Przedstawili je przedstawiciele Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”. Okazało się, że istniejące rady liczą od pięciu do nawet 32 osób. Działają w nich głownie kobiety. Mężczyźni stanowią niewielki procent członków. Przeważają osoby w wieku powyżej 60 lat. Rady seniorów współpracują najczęściej z wydziałami zdrowia, edukacji, spraw społecznych urzędów gmin. Pełnią głownie funkcję integracyjną z Uniwersytetami Trzeciego Wieku oraz domami dziennego pobytu .

Z badania wynika, że rady największymi barierami formalnymi jest brak wyodrębnionego budżetu oraz własnego lokalu. Na wstępie spotkania przewodniczący sejmowej komisji polityki senioralnej Michał Szczerba podkreślił, że aktywizacja osób starszych jednym ze współczesnych wyzwań. Przewodniczący Rady ds. Polityki Senioralnej MPiPS Bolesław Samoliński zapowiedział, że rada, którą kieruje, opracuje „katalog dobrych praktyk tworzenia i realizacji misji rad senioralnych”. Wicemarszałek Sejmu Elżbieta Radziszewska poinformowała o pomyśle zorganizowania 1 października – w Międzynarodowym Dniu Osób Starszych – obrad parlamentu seniorów na wzór odbywającej się co roku 1 czerwca sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży.

{gallery}zoom{/gallery}

Tekst- Milosz Sałaciński – Telewizja Senioralna

 

Napisz komentarz