Prezydium OPS rozpoczęło pracę

 Pierwsze posiedzenie

W siedzibie Zarządu Głównego  Polskiego Związku Emerytów,Rencistów i Inwalidów w Warszawie odbyło się spotkanie nowo wybranego Prezydium  Obywatelskiego Parlamentu Seniorów II kadencji. Obrady prowadziła przewodnicząca OPS, Krystyna Lewkowicz.  

W skład Prezydium OPS II kadencji 2016 – 2019 zostali powołani:

Krystyna Lewkowicz Przewodnicząca OPS, (Ogólnopolskie Porozumienie UTW)

Wiceprzewodniczący:                   
Elżbieta Ostrowska ( PZERiI)
Janusz Czyż ( PZERiI)
Krystyna Męcik ( Powiatowa Rada Seniorów, Ogólnopolska Federacja St. UTW) z miejscowości Łazy
Renata Ekielska ( ARCH50+ przy ZG Polskiego Towarzystwa Architektów Polskich)

Członkowie Prezydium OPS:
Bożena Sałacińska (Kazimierzowski UTW w Bydgoszczy, Bydgoska Rada Seniorów)
Ewa Branicka (Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich”)
Janusz Wentruba (UTW w Goleniowie)
Lista wiceprzewodniczących i członków w/g zdobytych głosów!

Na I posiedzeniu Prezydium Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, w dniu 13 października 2016 r. podjęto następujące ustalenia:
1. Przyjęto zmodyfikowany tekst Deklaracji Programowej OPS na II kadencję 2016-2019 , do dalszych prac,
2. Podjęto prace zmierzające do utworzenia Komisji problemowych OPS i wyłaniania ich prezydiów,
3. Zdecydowano o tym, że będą prowadzone konsultacje i spotkania robocze w regionach zmierzające do  powołaniem Zarządów (delegatur) regionalnych OPS.    

{gallery}prezydium_ops{/gallery}

 

Napisz komentarz