Inauguracja nowego roku akademickiego

Inauguracja nowego roku akademickiego

 …z nowym JM Rektorem prof. Jackiem Woźnym

Inaugurację otworzył oraz immatrykulacji nowych studentów-seniorów dokonał JM Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, prof Jacek Woźny. Swoją obecnością uroczystość uświetnili przyjaciele KUTW: była  posłanka  Grażyna Ciemniak,  Elżbieta Rusielewicz oraz Waldemar Ciupak.
Przemówienie prof. Woźnego inspirowane było treścią wystąpienia, którym tydzień temu rektor UKW otworzył rok akademicki dla studentów dziennych. Fakt ten niewątpliwie jest świadectwem dużego uznania rektora dla podejmujących studia seniorów.
Wykład inauguracyjny wygłosił twórca KUTW, profesor Roman Ossowski. Miłym akcentem były życzenia jakie złożyli KUTW-wiczom seniorzy Królewskiego Miasta Kowala. Renata i Wacław Duniec w imieniu Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego życzyli dobrej zabawy i postępów w nauce.
Następnie redaktor naczelny „ Głosu Seniora”,  Łukasz Salwarowski wręczył ponad 100 słuchaczom Ogólnopolską Karta Seniora.
Uroczystość uświetnił koncert w wykonaniu pracowników i studentów Wydziału Edukacji Muzycznej UKW.
Na zakończenie uroczystości Bożena Sałacińska, przewodnicząca Rady Słuchaczy powitała nowych słuchaczy, zaingurowała  dziesiąty rok pracy KUTW oraz złożyła życzenia z okazji Europejskiego Dnia Seniora.

{gallery}inauguracja_rektor{/gallery}

 

Dodaj komentarz

Close Menu