Kazimierzowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Dobra zmiana

 KUTW w Senacie UKW

Od dnia 1 października 2017 roku, obowiązki przewodniczącego Rady Naukowo – Programowej Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przejął dr Adam Kosecki.
W okresie tej krótkiej kadencji zainspirował spotkania Rady Słychaczy KUTW z JM Rektorem prof. Jackiem Woźnym oraz Jego czterema zastępcami. Spotkanie było bardzo owocne. Przedstawiciele Rady zapoznali zacnych gospodarzy z sukcesami i problemami organizacyjnymi Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Wiele spraw zostało już uregulowanych. Najwięcej inicjatyw podjął Prorektor ds. Finansów i Organizacji  dr hab. Zbigniew Bukowski, prof. nadzw. UKW.
JM Rektor niezwykle zainteresowany działalnością KUTW, zaprosił dr Adama Koseckiego oraz dwie przedstawicielki Rady Słychaczy na posiedzenie Senatu UKW. Bożena Sałacińska w swoim wystąpieniu podziękowała prof. Jackowi Woźnemu za zaproszenie i niezwykłą przychylność dla inicjatyw senioralnych. Członkom Senatu przedstawiono mocne i słabe strony Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.  O korzystnych decyzjach podjętych już przez Rektorów UKW, słuchacze zostaną poinformowani przed pierwszym wykładem w Nowym Roku 2018.
{gallery}dobra_zmiana{/gallery}
Zdjęcia: Bożena Sałacińńska, A.Obiała UKW, Lila Kazubowska

 

Dodaj komentarz

Close Menu