Kazimierzowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Z pierwszej ręki

 O seniorach w telewizji i w ratuszu

Bydgoskie Forum Obywatelskie było organizatorem XIII Wolnej Sesji Obywatelskiej. Tematem głównym był OBYWATEL TRZECIEGO WIEKU. Do Sali Sesyjnej bydgoskiego Ratusza, zaproszeni zostali seniorzy oraz osoby, zainteresowane tematem.
Forum obywatelskie było dobrze rozpropagowane. Były informacje na stronach UM, prasie, mediach elektronicznych. Była również informacja w telewizyjnym, porannym programie “Z pierwszej ręki”.

Do studia telewizyjnego zostałam zaproszona z Elżbietą Budziszak z Nakła. Red. Joanna Sikora ukierunkowała rozmowę  na specyficzne potrzeby seniorów – m.in. związane z budownictwem mieszkaniowym, zabezpieczeniem opieki seniorom, którzy wymagają takiego zaopatrzenia. Ważnym elementem dyskusji była integracja międzypokoleniowa w różnych dziedzinach życia. Dyskusja telewizyjna była wstępem do forum, które zaplanowane było na godziny popołudniowemówi Bożena Sałacińska.

Gośćmi specjalnymi Forum, które współfinansowane było ze środków budżetu Miasta Bydgoszczy, byli: Agnieszka Bańkowska, Dyrektor Biura ds. Zdrowia i Polityki Społecznej UM, prof.WSG dr Marzena Sobczak – Michałowska, Prorektor ds.międzynarodowych, Wyższej Szkoły Gospodarki oraz Ireneusz Frelichowski, przewodniczący Bydgoskiej Rady Seniorów.

Wszystko organizacyjnie było przygotowane profesjonalnie. Na widowni znaleźli się: z-ca prezydenta miasta, Anna Mackiewicz, radni: Lech Zagłoba – Zygler, Janusz Czwojda, przedstawiciele Bydgoskiej Rady Seniorów i jeszcze kilka zainteresowanych osób. Nie było natomiast przedstawicieli róznorodnych środowisk senioralnych.
Szkoda, bo forum było ciekawe. Była możliwość zadawania pytań i zgłaszania problemów, którymi należałoby się zająć, aby poprawić sytuację seniorów w mieście.

{gallery}tvb_konfa{/gallery}
Zdjęcia: Bożena Sałacińska, Edwin Bir

 

Dodaj komentarz

Close Menu