„Niebiański spacer” seniorów

Siódmy raz słuchacze Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Bydgoszczy byli organizatorami „Niebiańskiego spaceru”, który miał przypomnieć piękne życie i działalność, Tych, których nie ma już wśród nas.

Niebiański spacer jest imprezą otwartą. Zaproszenie przyjęli słuchacze Bydgoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz przedstawiciele koła Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów ze Wzgórza Wolności. Obecna była również wiceprzewodnicząca Bydgoskiej Rady Seniorów, Danuta Rybarczyk. Wszyscy uczestnicy spaceru, dla podkreślenia “niebiańskości” posiadali niebieskie elementy ubioru i niebieskie baloniki.
Ideą „Niebiańskiego spaceru” jest zaduma i pamięć. Spacer nordic walking dedykowany był zmarłym: Janinkom: Moszyńskiej i Temlak, Tereskom: Repińskiej i Mondraszewskiej oraz Renacie Sobieszczyk i Czesiowi Kuźmińskiemu mówi Aleksandra Neumann.
Trasa o długości 7 km prowadziła od przystanku Podkowa do „kajaku JP II” w Smukale. Tam odbyły się główne uroczystości połączone ze wspomnieniami, recytacją poezji, śpiewaniem “Barki” i zapaleniem zniczy. Całości wydarzenia towarzyszyła piękna pogoda. Słońce i wysoka temperatura sprawiały, że spacer był udany.
Serdeczne podziękowania za współorganizację wydarzenia składam Barbarze Kowalczyk, która zabezpieczyła oprawę muzyczną i niebieskie baloniki dla grupy, Kornelii Nel Kijak za piękne wspomnienia, wiersze opisujące miejsce spotkania oraz naszych zmarłych – mówi Bożena Sałacińska.


Napisz komentarz