Żeglowała w czasie

W Klubie „Casimirus” działającym przy Kazimierzowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Bydgoszczy odbyło się spotkanie z „OSOBOWOŚCIĄ KUTW”, „DOKTOREM NAUK WSZELAKICH”, Krystyną Cofta – Wysokińską.
Krystyna przedstawiła życie marynarzy rzecznych i ich rodzin na barkach w różnych latach i porach roku, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zimę. Ciekawe informacje dotyczyły opieki nad dziećmi i ich edukacji. Jak byłaby ona oceniona w dzisiejszych czasach ?
Każdy z nas już wie już co to bocznokołowce, barki bez napędu i z napędem, pchacze, fordeka, czytanie wody, itp – mówi śmiejąc się, Kazimiera Giżyńska.
Dyskutowaliśmy na temat celowości przywrócenia żeglugi rzecznej i przekopu Mierzei Wiślanej.Do jakich wniosków doszliśmy, niech pozostanie tajemnicą uczestników spotkania z niezwykłą słuchaczką KUTW – mówi tajemniczo, Elżbieta Żurawa.
Podczas ożywionej dyskusji okazało się, że nasi słuchacze są skoligowaceni z klanami szyperskimi. Ala Grzegórska u swojego wujka spędzała wakacje na barce, Anna Kaźmierczak to daleka krewna męża Krysi. Mąż Eli Żurawy pracował z Krystyną w Żegludze Bydgoskiej. W ten oto sposób kolejny raz okazało się, że Bydgoszcz jest mała – dodaje Agnieszka Olszewska.Tags