Kazimierzowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Dama Polskiej Piosenki i KUTW-owicze we Włocławku
Fot. Edwin Bir i Bożena Sałacińska

Dama Polskiej Piosenki i KUTW-owicze we Włocławku

30 maja 2019 roku, Włocławek był stolicą seniorów naszego regionu. W tym dniu bowiem rozpoczęło się II Kujawsko – Pomorskie Forum Seniorów, którego celem jest wymiana doświadczeń i konsolidacja środowiska senioralnego.

Kazimierzowskiego Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bydgoszczy reprezentowany był przez:Teatr Jednego Aktora – Elżbieta Rogowska, Zespół Tańca Dawnego „Kazimierki” oraz przedstawicielki grup rękodzieła artystycznego: Małgorzata Bruzda, Balbina Czarnecka, Anna Kuś, Łucja Makowska, Genowefa Szczesik, Helena Wyrzykowska.
W ramach II Forum przeprowadzone były konkursy z nagrodami. Do przeglądu zgłosiło się ponad 235 seniorów z programami wokalnymi, kabaretowymi, teatralnymi. Z uwagi na dużą liczbę osób zgłoszonych do wzięcia udziału w przeglądzie, jury ograniczyło wszystkim uczestnikom czas do 15 minut. Taka sytuacja spowodowała, że Elżbieta Rogowska zrezygnowała z występu, aby umożliwić zaprezentowanie się „Kazimierek”.
Główną nagrodę otrzymała grupa taneczna „Taniec w Kręgu” z UTW przy UTP z Bydgoszczy. Nasze „Kazimierki” otrzymały wyróżnienie. Po ogłoszeniu wyników konkursu, wystąpiła Dama Polskiej Piosenki,Irena Santor z zespołem – relacjonuje Lonia Butkiewicz.

Close Menu