Gorące zakończenie roku akademickiego

W upalny, czerwcowy dzień, rok akademicki zakończyli studenci – seniorzy Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bydgoszczy. W uroczystości wzięli udział: wiceprzewodniczący Rady Miasta Bydgoszczy, Ireneusz Nitkiewicz oraz radny Janusz Czwojda.

Przewodnicząca Rady Słuchaczy, Bożena Sałacińska w swoim wystąpieniu podsumowała działalność w roku akademickim 2018/2019.Podziękowania otrzymali wszyscy kierownicy klubów oraz sekcji (artystycznych, sportowych, przedmiotowych). Ogółem wyróżnienia i podziękowania z rąk przewodniczącego Rady Naukowo – Programowej KUTW, dra Sławomira Łanieckiego otrzymało prawie 50 osób. W bieżącym roku akademickim po raz pierwszy przyznano tytuły „Artysta Roku 2019”. Otrzymali je:

1. Grażyna Anioł – malarka
2. Maria Chilicka – poetka, malarka
3. Grażyna Jabłońska – wokalistka
4. Krystyna Lepak – wokalistka
5. Renata Repińska – Klub „Pegaz”
6. Rogowska Elżbieta – Teatr Jednego Aktora
7. Helena Wyrzykowska – poetka
8. Zbigniew Wypijewski – malarz
Wyróżnione zostały również osoby kreatywne, pełne pomysłów i energii, nie pełniące żadnej funkcji. Wśród nich znaleźli się:
1. Edwin Bir
2. Andrzej Bohatyrewicz
3. Barbara Kowalczyk
4. Halina Idzikowska-Banasiak
5. Bożena Lefelbajn
6. Jan Marfiewicz
7. Józef Sarnowski
8. Genowefa Szczesik

Wśród wyróżnionych osób znalazła się słuchaczka, której nazwisko ma cechy polityczne”. Na cześć Barbary POPIS , w kontekście partii PO i PIS, wiersz napisała Helena Wyrzykowska. Kwiatami uhonorowali Basię obecni na sali radni miejscy.
Ostatni, w tym roku akademickim, wykład dotyczył procesów o czary w nowożytnej Polsce. Wygłosiła go dr Anetta Głowack -Penczyńska z Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych UKW.

ZDJĘCIA: Edwin Bir i Andrzej Bohatyrewicz


Tags