Czy budynek jest dziełem sztuki?

Styczniowe warsztaty „Sztuka w samo południe” zrealizowała Daria Bręczewska-Kulesza.
Tematem przewodnim była „Architektura, a sztuka”

Warsztaty były próbą nalezienia odpowiedzi na pytania: Czy architektura jest sztuką? Czy budynek można porównać do rzeźby? Czy miasto z jego narastającą przez wieki, organiczną strukturą może prowadzić logiczny wywód architektoniczno–urbanistyczny, może pokazać nam swoje dzieje poprzez ukształtowanie ulic, placów, okazałe budowle i mniejsze budynki? Czy budowle mogą wzbudzać emocje? Zajęcia prowadziła Daria Bręczewska-Kulesza, konserwator i zabytkoznawca, adiunkt w Zakładzie architektury i urbanistyki UTP, badaczka architektury i kultury XIX i początku XX stulecia.

Tags