Odwołanie zajęć na KUTW do 14 kwietnia 2020r.

W związku z zarządzeniem rektora UKW odwołuje się do 14 kwietnia 2020 r. wszystkie zajęcia w pomieszczeniach zamkniętych dla słuchaczy Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bydgoszczy. Podyktowana jest to dobrem seniorów, jako grupy podwyższonego ryzyka w związku z rozwojem koronawirusa.

Tags