Kazimierzowski Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy powstał na mocy Zarządzenia Nr 54/2006/2007 Rektora UKW z dnia 17 kwietnia 2007 roku. Patronat nad Uniwersytetem objęli – Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz Prezydent Miasta Bydgoszczy. Dnia 17 października 2018 r. Kazimierzowski Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczął 12 rok nauki. Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2018/2019 przypadła w roku 50-lecia istnienia Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Celem KUTW jest aktywizacja osób w okresie późnej dorosłości. Słuchacze realizują się edukacyjnie, społecznie, kulturalnie i rekreacyjnie poprzez aktywne udział w proponowanych zajęciach.

Przewodnicząca Rady Słuchaczy

Słuchacze realizują się edukacyjnie, społecznie, kulturalnie i rekreacyjnie poprzez aktywne udział w proponowanych zajęciach. Słuchacze uczestniczą w wykładach akademickich, które odbywają się co drugi tydzień. Są to zawsze środy. Tematyka wykładowa obejmuje wszystkie dziedziny wiedzy. Poza tym seniorzy korzystają z pracy sekcji. Jest ich prawie trzydzieści.

Wśród nich można wyróżnić sekcje artystyczne takie jak:
– Zespół Tańca Dawnego „Kazimierki”,
– Zespół Wokalny „A-nutki”,
– Zespół Teatralno – Kabaretowy „Teatrzyk”,
– Kabaret „Trzeci oddech”.

Są także sekcje rękodzieła artystycznego:
– decoupage, malarskie,
– poetycko – literackie,
– fotograficzna.

Wśród sekcji sportowych można wymienić: rowerową, nordic walking, gimnastyczną, brydż sportowy. Dużym zainteresowaniem cieszą się sekcje przedmiotowe takie jak:
– historyczne (historia Polski i historia wschodu),
– krajoznawczo – turystyczna,
– rodzinnych przewodników po Bydgoszczy.

Słuchacze Kazimierzowskiego UTW mogą korzystać z kursów:
– szybkiego czytania,
– zapamiętywania,
– językowych,
– komputerowych.

Studenci – seniorzy chętnie zwiedzają Bydgoszcz, region, kraj. Zwiedzają nie tylko Europę. Byli w Chinach (Pekin i okolice) oraz w Sankt Petersburgu. Planują wyjazd do Indii. Na KUTW działają dwa kluby „Casimirus” i „Pegaz”.

Seniorzy chętnie korzystają z wyjazdów sanatoryjnych do:
– Rabki,
– Ustronia,
– Truskawca na Ukrainie.

Corocznie wypoczywają nad morzem: w Krynicy, Jastarni, Jastrzębiej Górze i na Helu.Aktywni, wyróżniający się słuchacze Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku nagradzani są zaszczytnym tytułem „OSOBOWOŚĆ KUTW”. Za 10 -letni staż studencki, seniorzy otrzymują tytuł „Doktora Nauk Wszelakich”. Bożena Sałacińska jest pomysłodawcą i główną organizatorką corocznych „Imienin króla Kazimierza Wielkiego” oraz „Niebiańskich spacerów”.
Z uwagi na to, że KUTW nie ma osobowości prawnej, nie korzysta z dofinansowania grantowego, projektowego. Są jednak przedsięniorcy, którzy wspierają działalność Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Za to wsparcie, sponsorom przyznawany jest honorowy tytuł „Przyjaciel KUTW”.

Bożena Sałacińska to Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus viverra mollis enim eu porttitor. Donec sed augue ornare, hendrerit orci nec, malesuada eros.

Close Menu