O NAS

Kazimierzowski Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy powstał na mocy Zarządzenia Nr 54/2006/2007 Rektora UKW z dnia 17 kwietnia 2007 roku. Patronat nad Uniwersytetem objęli – Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz Prezydent Miasta Bydgoszczy. 

Celem KUTW jest aktywizacja osób w okresie późnej dorosłości. Słuchacze realizują się edukacyjnie, społecznie, kulturalnie i rekreacyjnie poprzez aktywne udział w proponowanych zajęciach.
Przewodniczącym Rady Naukowo – Programowej jest dr Sławomir Łaniecki. Funkcję Przewodniczącej  Rady Słuchaczy pełni mgr Bożena Sałacińska.

Bożena Sałacińska jest pomysłodawcą i główną organizatorką corocznych imprez o zasięgu miejskim i wojewódzkim:

 • Olimpiady Wiedzy Obywatelskiej „Obywatel Senior” na poziomie   wojewódzkim,
 • „Imieniny króla Kazimierza Wielkiego” – happening
 • Ogólnopolskiego Marszu Nordic Walking – odcinek miejski
 • „Niebiańskich spacerów” – poświęconych Tym, którzy odeszli

Słuchacze uczestniczą w wykładach akademickich, które odbywają się co drugi tydzień. Są to zawsze środy. Tematyka wykładowa obejmuje wszystkie dziedziny wiedzy. Poza tym seniorzy korzystają z pracy sekcji. Jest ich ponad trzydzieści,  z których tylko cztery są zajęciami płatnymi: tai-chi, gimnastyka, lektoraty, komputery.

Wśród proponowanych seniorom sekcji, można wyliczyć:

Sekcje artystyczne: 

 • Zespół Tańca Dawnego „Kazimierki”,
 • Zespół Wokalny „A-nutki”,
 • Zespół Wokalny ”Okazjonalni”,
 • Teatr Jednego Aktora- Elżbieta Rogowska,
 • Grupa Form Różnych  „Trzeci oddech”,
 • Duet Wokalny Krystyna Lepak i Grażyna Jabłońska,
 • Klub „Casimirus”,
 • Klub „Pegaz”,
 • origami,
 • decoupage,
 • rękodzieła artystycznego,
 • malarska,
 • literacko-poetycka,
 • kultura i sztuka,
 • miłośników muzyki poważnej

Sekcje sportowe: 

 • rowerowa
 • nordic walking,
 • gimnastyczna,
 • brydża sportowego dla początkujących
 • brydża sportowego dla zaawansowanych
 • tai-chi
 • szachy

Sekcje przedmiotowe:

 • historyczna – historia Polski
 • historyczna – historia wschodu,
 • krajoznawczo – turystyczna,
 • rodzinnych przewodników po Bydgoszczy

Kursy: 

 • szybkiego czytania i zapamiętywania,
 • lektorat języka angielskiego
 • lektorat języka niemieckiego
 • komputerowe dla początkujących
 • komputerowe dla zaawansowanych

Studenci – seniorzy poznają region, Polskę, Europę, świat.
Podczas wycieczek jedno – dwudniowych słuchacze poznają uroki Polski.

W czasie wycieczek zagranicznych  seniorzy poznają kulturę Europy i świata.
W ostatnim okresie funkcjonowania KUTW, zorganizowano wycieczki do: Pekinu, Sankt Petersburga.
Studenci – seniorzy zwiedzili już: 

 • Skandynawię, w tym: Szwecja, Dania, Norwegia Finlandia,
 • Europa Wschodnią: Litwa, Łotwa, Estonia, Ukraina, Rosja,
 • Europa Zachodnią: Niemcy, Francja, Belgia.

 

KUTW-owicze podczas podróży podziwiali Parlamenty w Brukseli, Strasburgu, Berlinie, Pradze, Warszawie.

Wszyscy słuchacze dbają o swoje zdrowie. Dużym zainteresowaniem cieszą sanatoryjne wyjazdy krajowe i zagraniczne.
W kraju ulubionymi miastami wypoczynkowo – sanatoryjnymi są:
Ustroń, Rabka, Ciechocinek.

Kilka razy słuchacze korzystali już z sanatorium w Truskawcu na Ukrainie. Niezapomnianym będzie również pobyt w  Eforia Sund, gdzie wszyscy uczestnicy wyjazdu poprawiali swoje zdrowie i urodę rumuńskimi błotami leczniczymi.
Wyjazdy typowo wypoczynkowe realizowane były w zaprzyjaźnionych ośrodkach w: Helu, Jastarni, Jastrzębiej Górze, Krynicy Morskiej.

Aktywni, wyróżniający się słuchacze Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku nagradzani są zaszczytnym tytułem „OSOBOWOŚĆ KUTW”.
Za 10 -letni staż studencki, seniorzy otrzymują tytuł „Doktora Nauk Wszelakich”.

Z uwagi na to, że KUTW nie ma osobowości prawnej, nie korzysta z dofinansowania grantowego i projektowego. Są jednak osoby, które wspierają działalność Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Za to wsparcie, sponsorom przyznawany jest honorowy tytuł „Przyjaciel KUTW”. Otrzymali je m.in. dr Janusz ZEMKE.