Kazimierzowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Bożena Sałacińska
Bożena Sałacińska jest członkiem Rady Słuchaczy KUTW. Kocha fotografię i lubi relacjonować wydarzenia senioralne.
Zbigniew Wypijewski jest aktywnym członkiem KUTW od dwóch lat. Wykazał się już zdolnościami aktorskimi w nowopowstałej grupie teatralno – kabaretowej.
Close Menu